www.winsford.xaa.pl

:: Łajnobomby - Nagrody i Kary
Artykuł dodany przez: Reny Boursier (2015-09-19 11:33:05)

<table style="border: 1px dotted rgb(51, 51, 51);" cellpadding="3" align="center" width="450" bgcolor="#0F0F0F"> <tbody><tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="center" bgcolor="#66CCFF"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> <b> ŁATWE</b> </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="center" bgcolor="#3399FF"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><b> ŚREDNIE</b> </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="center" bgcolor="#003399"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"><b> TRUDNE</b> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="450" align="center" bgcolor="#49b329"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> Nagrody </span></font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> +1 punkt do Rankingu Łajnobomby<br> +2 punkty do Rankingu Domu </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> +2 punkty do Rankingu Łajnobomby<br> +5 punktów do Rankingu Domu </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> +3 punkty do Rankingu Łajnobomby<br> +8 punktów do Rankingu Domu </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="450" align="center"><b><font color="#C0C0C0"> <span style="font-size: 13px;">Dodatkowe nagrody do wyboru przez ucznia: </span></font></b> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> - Zdjęcie koloru (jeśli właśnie trwa taka kara) <Br> - 1 Fasolka (przeliczana następnie na galeony)<br> - Informacja o kolejnym ataku <br> </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> - Zdjęcie koloru (jeśli właśnie trwa taka kara)<br> - 2 Fasolki (przeliczane następnie na galeony)<br> - Karny kolor dla profesora (na 20 minut)<br> - Zadanie do wykonania dla profesora (z dwoma wariantami do wyboru)<br> - Informacja o kolejnym ataku <br> </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> - Zdjęcie koloru (jeśli właśnie trwa taka kara)<br> - 3 Fasolki (przeliczane następnie na galeony)<br> - Karny kolor dla profesora (na 50 minut)<br> - Zadanie do wykonania dla profesora (bez możliwości wyboru)<br> - Nauczyciel zwraca się w ciągu dnia do ucznia specjalnym tytułem<br> </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="450" align="center" bgcolor="#da2224"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> Kary </span></font></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> -1 punkty do Rankingu Łajnobomby </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> -1 punkty do Rankingu Łajnobomby </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> -1 punkt do Rankingu Łajnobomby </span></font></td> </tr> <tr> <td colspan="3" width="450" align="center"><b><font color="#C0C0C0"> <span style="font-size: 13px;">Kary jakie wybiera nauczyciel: </span></font></b> </td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> - Kolor nicka na 20 minut<br> - Napisanie wiersza/ody zachwalającej nauczyciela <br> - Zwracanie się w ciągu dnia do nauczyciela specjalnym tytułem<br> </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> - Kolor nicka na 40 minut <br> - Zadanie do wykonania dla ucznia (z dwoma wariantami do wyboru)<br> - Napisanie wiersza/ody zachwalającej nauczyciela<br> - Zwracanie się w ciągu dnia do nauczyciela specjalnym tytułem<br> </span></font></td> <td style="border: 1px solid rgb(51, 51, 51);" width="150" align="left" bgcolor="#040404"><font color="#ffffff"> <span style="font-size: 13px;"> - Kolor nicka na 1 godzinę <Br> - Zadanie do wykonania dla ucznia (bez możliwości wyboru)<Br> - Napisanie wiersza/ody zachwalającej nauczyciela<Br> - Nakaz założenia nicka wskazanego przez profesora na godzinę<Br> - Zwracanie się w ciągu dnia do nauczyciela specjalnym tytułem<Br> </span></font></td> </tr> </tbody></table> <br /><br /> <div id='naglowek'>Objaśnienia do poszczególnych nagród i kar</div><br><br> ~<b><font color="white">Informacja o kolejnym ataku </b></font>- w przypadku zadań łatwych, nauczyciel podaje przedział godzinny np. od 17 do 18, w którym nastąpi kolejny atak, w przypadku zadań średnich nauczyciel podaje dzień. <br> ~ <b><font color="white">Zadanie do wykonania</b></font> - polega na wymyśleniu zadania dla nauczyciela/ucznia, jak np. napisanie na chacie głównym, że dany nauczyciel/uczeń jest jego ulubieńcem. W przypadku gdy są dwa warianty, istnieje możliwość wyboru przez ucznia (w przypadku kary) i przez nauczyciela (w przypadku nagrody) zadania. <br> ~ <b><font color="white">Specjalny tytuł </b></font>- uczeń wybiera tytuł w jakim nauczyciel ma do niego się zwracać w podanym przedziale czasowym, tytuły do wyboru to: <font color="white">Wspaniały uczniu, Mój ulubiony uczniu, Najzdolniejsza osoba wśród tegorocznych uczniów, Drogi/a Panie/i (Nazwisko)</font> w przypadku kary, to nauczyciel wybiera tytuł jakim uczeń ma się do niego zwracać, tytuły do wyboru to: <font color="white">Milordzie/Milady, Najlepszy nauczyciel w szkole, Drogi/a Panie/Pani, Jaśnie Pani/Panie, </font><br> ~ <b><font color="white">Wiersz/oda </b></font>- krótkie, rymowane wypowiedzi ucznia, które mają zachwalać (a nie obrażać) nauczyciela, wiersze te mogą trafić później do szkolnej gazety. <br> ~ <b><font color="white">Założenie nicka</b></font> - nauczyciel wymyśla uczniowi nick, w którym ten ma chodzić przez określony czas w pokojach Winsford, zadanie nie dotyczy sal lekcyjnych oraz innych pokoi nie powiązanych z Winsford. <br>


adres tego artykułu: www.winsford.pl/infopage.php?id=62